Tin nổi bật

Bảng điểm tổng hợp Giáo dục thể chất khóa 5

Bảng điểm tổng hợp Giáo dục thể chất khóa 5

Bảng điểm tổng hợp các học phần Giáo dục thể chất của sinh viên khóa 5

Danh sách thi Tiếng Anh 2, HK2 năm học 2014 - 2015, Khóa 8

Danh sách thi Tiếng Anh 2, HK2 năm học 2014 - 2015, Khóa 8

Danh sách thi Tiếng Anh 2, HK2 năm học 2014 - 2015, Khóa 8

Danh sách thi Tư tưởng Hồ Chí Minh, HK2 năm học 2014 - 2015, Khóa 8

Danh sách thi Tư tưởng Hồ Chí Minh, HK2 năm học 2014 - 2015, Khóa 8

Danh sách thi Tư tưởng Hồ Chí Minh, HK2 năm học 2014 - 2015, Khóa 8

Danh sách thi học phần Logic toán, Cơ sở văn hóa Việt Nam, HK2 năm học 2014 - 2015, Khóa 8

Danh sách thi học phần Logic toán, Cơ sở văn hóa Việt Nam, HK2 năm học 2014 - 2015, Khóa 8

Danh sách thi học phần Logic toán, Cơ sở văn hóa Việt Nam, HK2 năm học 2014 - 2015, Khóa 8

Danh sách thi học phần Thống kê trong Khoa học xã hội, HK2 năm học 2014 - 2015, Khóa 8

Danh sách thi học phần Thống kê trong Khoa học xã hội, HK2 năm học 2014 - 2015, Khóa 8

Danh sách thi học phần Thống kê trong Khoa học xã hội, HK2 năm học 2014 - 2015, Khóa 8

Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Kết quả học tập Khóa 8, học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

Kết quả học tập Khóa 8, học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

Kết quả học tập Khóa 8, học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

Kết quả thi tốt nghiệp khóa 5

Kết quả thi tốt nghiệp khóa 5

Kết quả thi Tốt nghiệp đại học Chính quy khóa 5

Thông tin tuyển sinh

Liên kết hữu ích

Thống kê truy cập:

PHÒNG ĐÀO TẠO

  • 31 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Điện thoại: 0436648719
  • Email: phongdaotao@niem.edu.vn
© 2015 Trang thông tin tuyển sinh, đào tạo đại học - Học viện Quản lý giáo dục